0222 310 00 80-81-82


ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Özel Çağdaş Ortaokullarında; ölçme ve değerlendirme birimi, öğretme ve öğrenme sürecinin sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini saptama amacına hizmet eder. Birimde işlemler bilimsel ve objektif olarak yapılır. Sadece bilginin ölçülmesine değil, öğrencilerin anlama-kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri beceri ve davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

Öğrencilerin neleri, ne kadar öğrendiği belirlenir ve sonuçlarına göre; öğrenme güçlüklerini, eksik ve hatalı yönlerini giderici önlemler alınır. Ölçme ve Değerlendirme Birimi eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır: “Ne öğrendim? Nerede eksik öğrenmem var? Hedefime yaklaştım mı?'' sorularına cevap veren çalışmalar yapar.

 

AKADEMİK PERFORMANSININ İZLENMESİ


Özel Çağdaş Ortaokulunda on beş günde bir izleme değerlendirme sınavı yapılır. Öğrencilerimize uygulanan sınavlar; soru sayısı, niteliği, kazanımları, değerlendirilmesi ve puanlanması açısından Orta Öğretim Kurumları’na giriş sınavına uygun sınavlar olarak gerçekleştirilir. 

Öğrencilerin bireysel gelişimleri performans grafikleriyle izlenir. Kazanım eksiklikleri tespit edilir .Ayrıca sınıf, şube ve öğretmenlerin akademik performans gelişimleri düzenli aralıklarla hesaplanıp ve raporlanmaktadır.

Ölçme ve değerlendirme işlemleri sonunda elde edilen ölçümlere bakılarak öğrencilerimizin

  • gördüğü derslerdeki kazanım eksikleri,
  • dönem içinde ulaştığı öğrenme düzeyi,
  • öğretim hizmetinin etkililiği,
  • sınav sonuçlarına göre sınıf içi ve sınıflar arası karşılaştırmaları,
  • bireysel öğrenme eksikleri ve sınıf geneline ait öğrenme eksiklerinin belirlenmesi gibi pek çok konuda önemli kararlar verilir.

ÇALIŞMA ŞEKLİMİZ

Özel Çağdaş Ortaokullarında öğrencilerin Orta Öğretim Kurumları’na giriş sınavlarında başarılı olmaları amacıyla planlanan özel çalışma programları hazırlanır ve geliştirilerek uygulanır.. Çalışmalar sınav sonuçlarında eksik olduğu gözlenen kazanımların tamamlanması için konu anlatımları ve anlatılan konuların sonuçlarını görmek için test uygulamaları şeklinde yapılandırılır.

Bu programlar

  • Hafta içi her akşamüstü 16.00-17.30 saatleri arasında ihtiyaca yönelik kazanım eksiklikleri temelli olarak yapılandırılmış sınıflar çerçevesinde yapılır.
  • Hafta sonu cumartesi sabahları eksiklerin tamamlanması ve pekiştirilmesi için kurslar açılır. İhtiyaç tamamlana kadar sürdürülür.
  • Hafta içi ihtiyaç görüldüğünde bireysel olarak öğrenciyle konu anlatılır ve yapılan çalışma yazılı olarak imzalanması için veliye gönderilir.
  • Öğrencinin eksiğini tamamlamaya yönelik bireysel ödevler ilgili dersin öğretmeni tarafından verilir ve takip edilir.
  • Rehberlik birimi tarafından soru takip formları uygulanır ve yapılan çalışmalar hakkında velilerimize dönüt verilir.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda genel ve bireysel başarıyı tanılama, pekiştirme ve yükseltme amacıyla gerek görülen konularda geri dönme ve tekrar yöntemiyle eksiklikleri giderme yoluna gider, öğrencilerimizin ilgili kazanımlarının tamamlandığına emin olana kadar çalışmalarımızı kesintisiz biçimde sürdürürüz.

 

 ÖLÇÜYORUZ 

                     DEĞERLENDİRİYORUZ                                    

                                             YÖNLENDİRİYORUZ          

                                                                TAMAMLIYORUZ


 Özel Çağdaş Okulları | Eskişehir