0222 310 00 80-81-82

Muhasebe Birimi
Okul bütçesinin ve bütçe kesim hesabının hazırlanması, muhasebe sisteminin düzenlenmesi ve muhasebe kayıtlarının tutulması, personel özlük haklarına ilişkin maaş ve ücretlerin ödenmesi, vergi, harç ve ücret tarifelerinin hazırlanması,çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin okul adına yapılan giderlerin ödemelerinin yapılması gibi çalışmalar muhasebe birimimiz tarafından yürütülmektedir.


 Özel Çağdaş Okulları | Eskişehir